• Olimpiada „Gospodarka odpadami”

     • 24 września 2021 r.  9 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w olimpiadzie "Gospodarka Odpadami" adresowanej do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych, zorganizowanej przez Urząd Miejski w Węgrowie. Zadaniem uczestników było wypełnienie online testu składającego się z 30 pytań. Pytania dotyczyły wiedzy ekologicznej związanej z tematyką gospodarowania odpadami, selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli 30 minut. Mimo że pytania miały zróżnicowany poziom trudności, a o kolejności decydował również czas rozwiązania testu,  5 uczniom z naszej szkoły udało się zdobyć następujące miejsca:

      II miejsce Natalia Buczyńska z kl. 8g

      III miejsce Amelia Kowal z kl. 8e

      VII miejsce Paweł Połaski z kl. 6a

      VIII miejsce Natalia Mieszało z kl. 7a

      IX miejsce Amelia Sitek kl. z 7a

      12 października 2021 r. laureaci olimpiady w Węgrowskim Ośrodku Kultury, odebrali z rąk burmistrza, pana Pawła Marcheli dyplomy i nagrody rzeczowe.

      Wszystkim uczestnikom olimpiady gratulujemy i dziękujemy za reprezentowanie naszej szkoły oraz życzymy dalszych sukcesów !

      Wioleta Rychlik

     • Dzień Edukacji Narodowej

     • "Wszyscy nasi kochani nauczyciele

      dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele

      Za naukę, za trud jaki jest wkładany

      przeogromny bukiet życzeń dziś składamy.

      Życzenia szczere, prawdziwe

      z uczniowskich serc płynące.

      Jak świeże kwiaty pachnące,

      kwitnące na naszej polskiej łące…”

      Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły. 

      Z tej właśnie okazji 13 października  odbył się w naszej szkole uroczysty apel. Uroczystość przygotowali uczniowie klas IV-VIII pod kierunkiem pani A. Zarzyckiej i pani A. Krawczykowskiej. Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli i pracowników szkoły. Uczniowie docenili i podkreślili swoją  wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków. Apel uświetnił niecodzienny występ pani Emilii Nescioruk, która tego dnia kredę zamieniła na mikrofon  i  cudownie zaśpiewała  piosenkę pod tytułem „Jesteś lekiem na całe zło”.

      Każdy nauczyciel i pracownik  naszej szkoły otrzymał  symboliczny kwiatek wykonany przez panie D. Żebrowską i J. Zawadzką.

      Ten dzień był też doskonałą okazją do wręczenia wszystkim pracownikom szkoły podziękowań i  nagród Dyrektora  Szkoły dla nauczycieli.

      Dekorację przygotowały panie I. Siekierzyńska i A. Janczewska Marchela.

      Samorząd Uczniowski

      Zespół do Spraw Promocji

     • NAGRODY BURMISTRZA…

     • 14 X 2021r. w Węgrowskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas spotkania pan Burmistrz Paweł Marchela złożył życzenia nauczycielom i pracownikom oświaty, a dyrektorom i wyróżniającym się nauczycielom, węgrowskich placówek oświatowych, wręczył nagrody Burmistrza. Z naszej szkoły nagrody Burmistrza otrzymali - dyrektor Krzysztof Litka oraz panie: Bożena Brzozowicz, Iwona Dąbrowska, Ewa Przybysz i  Agnieszka Zarzycka.

      Podczas spotkania głos zabrali również Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Gashi, Zastępca Burmistrza Halina Ulińska oraz Prezes ZNP w Węgrowie Mariola Jarmulińska.

      Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy i życiu osobistym.

      Danuta Chylińska

      źródło i foto: Urząd Miasta Węgrowa

    • Życzenia
     • Życzenia

     • Szanowni Państwo, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie,

      Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  Rada Rodziców składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy realizują i wspierają dzieło edukacji. Życzymy zadowolenia z pracy, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw młodego pokolenia, satysfakcji    z odkrywania talentów i z osiąganych wyników.

      Wszystkim Pracownikom Oświaty życzymy radości z wykonywanego zawodu, z codziennego bycia z uczniami, z uczestniczenia w tworzeniu szkolnej społeczności.

      Z wyrazami szacunku

      Rada Rodziców

      Węgrów

      14 października 2021 roku

     • Spotkanie z ratownikiem medycznym.

     • 13.10.2021r. dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Węgrowie, gościły węgrowskiego ratownika medycznego – Pana Sebastiana Duszaka. Na spotkaniu pan Duszak pokazał dzieciom, jak udzielać pierwszej pomocy, oraz jak zawiadomić telefonicznie pogotowie ratunkowe w razie nieszczęśliwego wypadku. Dzieci  zapoznały się ze sprzętem medycznym.

      Aktywnie uczestniczyły w spotkaniu.

      Ewa Przybysz

     • „GOSPODARKA ODPADAMI”

     • Pod takim tytułem w dniu 24 września 2021 roku odbyła się olimpiada wiedzy, która adresowana była do uczniów klas VI - VIII węgrowskich  podstawówek.

      Wzięło w niej udział 20 uczniów, którzy mieli do rozwiązania test składający się z 30 pytań dotyczących ogólnej wiedzy na temat gospodarowania odpadami.

      Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli 30 minut. Mimo iż pytania prezentowały zróżnicowany poziom trudności, uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze - uzyskując wysokie wyniki. O kolejności decydował również czas rozwiązania testu.

      Poniżej prezentujemy laureatów olimpiady:

      1 miejsce Dominika Kalicka - Szkoła Podstawowa Nr 1 - Teleskop do obserwacji nieba

      2 miejsce Natalia Buczyńska - Szkoła Podstawowa nr 2 - Mikroskop

      3 miejsce Amelia Kowal - Szkoła Podstawowa nr 2 - Lornetka

      4 miejsce Aleksandra Jaroszek - Szkoła Podstawowa Nr 1 - Namiot

      5 miejsce Natalia Postek - Szkoła Podstawowa Nr 1 - Namiot

      6 miejsce Natalia Kresa - Szkoła Podstawowa Nr 1 - Namiot

      7 miejsce Paweł Połaski - Szkoła Podstawowa Nr 2 - Namiot

      8 miejsce Natalia Mieszało - Szkoła Podstawowa Nr 2 - Namiot

      9 miejsce Amelia Sitek - Szkoła Podstawowa Nr 2 - Namiot

      10 miejsce Kornelia Sadowska - Szkoła Podstawowa Nr 1 - Namiot

      Zwycięzcom gratulujemy !!!

      Danuta Chylińska

      źródło i foto: Urząd Miasta Węgrowa

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie
   • spwegrow@gmail.com
   • (+25) 792-30-97
   • 07 - 100 Węgrów ul. T. Kościuszki 16