• Zakup obiadów na miesiąc grudzień

     

             Obiady na miesiąc grudzień będzie można wykupić w dniach 24-30.11.2021 r.

    Wcześniejszy zakup umożliwi nam zaksięgowanie wszystkich wpłat przed rozpoczęciem nowego miesiąca, wypisanie i dostarczenie dzieciom kart obiadowych przed posiłkiem 1 grudnia. 

    Koszty wyżywienia wynoszą:

    Dzieciom z klas 0-3 wpiszę w środę 24 listopada, do zeszytu przedmiotowego kwotę

    do zapłaty za obiady w grudniu, po uwzględnieniu odliczeń.

    Rodziców uczniów z klas 4-8 lub samych zainteresowanych uczniów proszę o kontakt z kasą szkoły w celu podania należnej kwoty.

    Pracownicy – 16 dni x 8,60zł = 137,60 zł

     

    Wpłaty proszę kierować na konto szkoły:

    Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie

    ul. Kościuszki 16, 07-100 Węgrów

    88 1020 4476 0000 8502 0251 0964

     W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata. W przypadku pracownika szkoły należy dodać dopisek – pracownik.

    Proszę o wpłaty w wysokości podanej przeze mnie lub pracownika kasy (25 792 35-12).

     

    Przypominam, iż podstawą odliczania należnej kwoty za wyżywienie jest zgłoszenie nieobecności obiadowicza do księgowości nie później niż w dniu  poprzedzającym nieobecność dziecka  do godziny 15.00  pod numerem telefonu 25 792 35-12 . Ze względu na pandemię nie ma możliwości odebrania obiadu na wynos (można to uczynić tylko w pierwszym dniu choroby dziecka kiedy nie ma możliwości odliczenia posiłku).

    Kierownik świetlicy

    Agnieszka Antońska

     


    OGŁOSZENIE

    Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie informuje,
    iż od miesiąca marca 2017 r. można dokonywać odpłatności za obiady
    w formie bezgotówkowej – przelew na konto szkoły lub w formie gotówkowej w kasie szkoły.

    Wpłat należy dokonywać przelewem od 20 do 26 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym następuje korzystanie z posiłków (np. do 26.03.2017 r. należy dokonywać opłat za miesiąc kwiecień)
     na niżej podane konto bankowe:

    Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie

    ul. Kościuszki 16, 07-100 Węgrów

    88 1020 4476 0000 8502 0251 0964

    W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana
    jest wpłata. W przypadku pracownika szkoły należy dodać dopisek – pracownik.

    NP. JAN KOWALSKI, KL. II C, OBIADY KWIECIEŃ 2017

     

    Wysokość opłat za obiady za poszczególne miesiące zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły, przy stołówce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły  (www.sp.wegrow.pl)
    w zakładce stołówka. Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.

     

    Wpłatę za obiady można pomniejszyć o dni nieobecności ucznia po wcześniejszej konsultacji
    z pracownikiem szkoły pod nr telefonu:
    25 792 35 12.

     

    Wydanie karty obiadowej w przypadku zapłaty przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty przez bank na rachunku bankowym szkoły lub okazaniu dowodu wpłaty.

    .

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie
   • spwegrow@gmail.com
   • (+25) 792-30-97
   • 07 - 100 Węgrów ul. T. Kościuszki 16