• OGŁOSZENIE

    Szanowni Rodzice,

    informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II

    koszt pojedynczego obiadu od 01.09.2022r. będzie wynosił 4,50 zł.

    Zakup obiadów na miesiąc październik 2022

    Zapraszam do zakupu obiadów na miesiąc październik.
    Zakupu należy dokonać w dniach 23.09-30.09.2022 r. 
    Karty obiadowe zostaną rozdane uczniom po odnotowaniu wpłaty na konto  szkoły, dlatego proszę o terminowe dokonanie wpłat.

    koszt obiadów w październiku:
    dzieci z klas 0-8 - 19 dni x 4,50 zł = 85,50 zł.
    pracownicy szkoły 19 dni x 11,30 zł. = 214,70 zł.

    Osoby posiadające odpisy  bardzo proszę o telefon do kasy szkoły (25 792 35-12)
    w celu uzyskania informacji dotyczącej wysokości wpłaty za październik.

    Wpłaty proszę kierować na konto szkoły:
    Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie
    ul. Kościuszki 16, 07-100 Węgrów
    88 1020 4476 0000 8502 0251 0964
    W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

    Przypominam, że podstawą odliczania należnej kwoty za wyżywienie jest zgłoszenie nieobecności obiadowicza do księgowości nie później niż w dniu  poprzedzającym nieobecność dziecka do godziny 15.00 pod numerem telefonu 25 792 35-12 

     

     

     

    Kierownik świetlicy

    Agnieszka Antońska


     

     

    OGŁOSZENIE

    Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie informuje,
    iż od miesiąca marca 2017 r. można dokonywać odpłatności za obiady
    w formie bezgotówkowej – przelew na konto szkoły lub w formie gotówkowej w kasie szkoły.

    Wpłat należy dokonywać przelewem od 20 do 26 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym następuje korzystanie z posiłków (np. do 26.03.2017 r. należy dokonywać opłat za miesiąc kwiecień)
     na niżej podane konto bankowe:

    Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie

    ul. Kościuszki 16, 07-100 Węgrów

    88 1020 4476 0000 8502 0251 0964

    W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana
    jest wpłata. W przypadku pracownika szkoły należy dodać dopisek – pracownik.

    NP. JAN KOWALSKI, KL. II C, OBIADY KWIECIEŃ 2017

     

    Wysokość opłat za obiady za poszczególne miesiące zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły, przy stołówce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły  (www.sp.wegrow.pl)
    w zakładce stołówka. Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.

     

    Wpłatę za obiady można pomniejszyć o dni nieobecności ucznia po wcześniejszej konsultacji
    z pracownikiem szkoły pod nr telefonu:
    25 792 35 12.

     

    Wydanie karty obiadowej w przypadku zapłaty przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty przez bank na rachunku bankowym szkoły lub okazaniu dowodu wpłaty.

    .

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie
   • spwegrow@gmail.com
   • (+25) 792-30-97
   • 07 - 100 Węgrów ul. T. Kościuszki 16 Poland