• Olimpiada „Gospodarka odpadami”

      24 września 2021 r. 9 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w olimpiadzie "Gospodarka Odpadami" adresowanej do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych, zorganizowanej przez Urząd Miejski w Węgrowie. Zadaniem uczestników było wypełnienie online testu składającego się z 30 pytań. Pytania dotyczyły wiedzy ekologicznej związanej z tematyką gospodarowania odpadami, selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli 30 minut. Mimo że pytania miały zróżnicowany poziom trudności, a o kolejności decydował również czas rozwiązania testu, 5 uczniom z naszej szkoły udało się zdobyć następujące miejsca:

     • Dzień Edukacji Narodowej

      "Wszyscy nasi kochani nauczyciele

      dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele

      Za naukę, za trud jaki jest wkładany

      przeogromny bukiet życzeń dziś składamy.

      Życzenia szczere, prawdziwe

      z uczniowskich serc płynące.

      Jak świeże kwiaty pachnące,

      kwitnące na naszej polskiej łące…”

      Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły.

     • NAGRODY BURMISTRZA…

      14 X 2021r. w Węgrowskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas spotkania pan Burmistrz Paweł Marchela złożył życzenia nauczycielom i pracownikom oświaty, a dyrektorom i wyróżniającym się nauczycielom, węgrowskich placówek oświatowych, wręczył nagrody Burmistrza. Z naszej szkoły nagrody Burmistrza otrzymali - dyrektor Krzysztof Litka oraz panie: Bożena Brzozowicz, Iwona Dąbrowska, Ewa Przybysz i Agnieszka Zarzycka.

    • Życzenia
     • Życzenia

      Szanowni Państwo, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie,

      Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Rada Rodziców składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy realizują i wspierają dzieło edukacji. Życzymy zadowolenia z pracy, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw młodego pokolenia, satysfakcji z odkrywania talentów i z osiąganych wyników.

     • Spotkanie z ratownikiem medycznym.

      13.10.2021r. dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Węgrowie, gościły węgrowskiego ratownika medycznego – Pana Sebastiana Duszaka. Na spotkaniu pan Duszak pokazał dzieciom, jak udzielać pierwszej pomocy, oraz jak zawiadomić telefonicznie pogotowie ratunkowe w razie nieszczęśliwego wypadku. Dzieci zapoznały się ze sprzętem medycznym.

     • „GOSPODARKA ODPADAMI”

      Pod takim tytułem w dniu 24 września 2021 roku odbyła się olimpiada wiedzy, która adresowana była do uczniów klas VI - VIII węgrowskich podstawówek.

      Wzięło w niej udział 20 uczniów, którzy mieli do rozwiązania test składający się z 30 pytań dotyczących ogólnej wiedzy na temat gospodarowania odpadami.

     • KONKURS PLASTYCZNY - KLIMAT, EKOLOGIA, OTOCZENIE

      Znamy laureatów konkursów ekologicznych zorganizowanych przez Urząd Miejski w Węgrowie w konkursie „EKOLOGIA, KLIMAT, OTOCZENIE" dla uczniów klas I - V szkół podstawowych. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej dotyczącej tematyki gospodarowania odpadami, selektywnej zbiórki odpadów czy recyklingu. Konkurs zorganizowano w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów klas I-III oraz IV-V. Wspaniałe nagrody były dużą zachętą dla wszystkich.

    • Zostań ekspertem tabliczki mnożenia
     • Zostań ekspertem tabliczki mnożenia

      Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) odbywa się od 2011 r. Tegoroczna - 11 edycja została zaplanowana na 1 października pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”.

      W naszej szkole w dniach 01.10 i 04.10.2021 r. chętni czniowie klas czwartych mogli wziąć udział w zabawie, która polegała na sprawdzeniu znajomości tabliczki mnożenia. Każdy kto poprawnie odpowiedział na 5 kolejno wylosowanych działań otrzymywał tytuł „Eksperta tabliczki mnożenia”. Pomysłodawcą akcji jest Andrzej Grabowski, matematyk i trener lekkiej atletytki. Twórca kart matematycznych „Tabliczka mnożenia” i Mistrzostw Polski w Tabliczce Mnożenia.

  • Godziny dzwonków

   Środa 27.10.2021
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie
   • spwegrow@gmail.com
   • (+25) 792-30-97
   • 07 - 100 Węgrów ul. T. Kościuszki 16