• OSTATNIE POŻEGNANIE

     • „Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
      Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…
      tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
      że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”
       Ks. J. Twardowski


      Z przykrością dowiedzieliśmy się, że w dniu 12 września 2022 roku opuściła nas na zawsze
      Małgorzata Kamińska (z domu Soszyńska) 
      wieloletnia nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w naszej szkole.

      Wiadomość ta wywołała we wszystkich ogromny ból i smutek. 
      Małgosia była bardzo dobrą wychowawczynią i przemiłą koleżanką, skromną i bezkonfliktową. Emanował od Niej spokój i ciepło. Odeszła od nas zbyt wcześnie. Bardzo będzie nam Jej brakować, pozostanie w naszej pamięci i wspomnieniach.
      W tym trudnym czasie żałoby łączymy się myślami z najbliższymi Małgosi,  którym szczerze współczujemy utraty ukochanej osoby.
      Składamy wyrazy głębokiego współczucia
      Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie
       

     • Weekend na sportowo

     • W niedzielę 11 września 2022 roku nauczyciele wychowania fizycznego: Pan Michał Gierasimiuk,  Pan Paweł Kuć oraz Pan Paweł Szczepanik wzięli udział w VI SOKOŁOWSKIEJ RUNDZIE BIEGU NA 10 KM .

      W klasyfikacji generalnej III miejsce zajął p.Paweł Szczepanik. I miejsce w kategorii U 20 zajął Pan Michał Gierasimiuk.

     • CO DZIEJE SIĘ W SZKOLNYCH ŚWIETLICACH?

     • W naszej szkole znajdują się 3 świetlice, które codziennie odwiedza wielu uczniów. Podczas pobytu w świetlicy dzieci mają możliwość odrobić lekcje, wykonać prace plastyczne, mogą korzystać z gier, puzzli, klocków, kącików  tematycznych…  Dużą popularnością cieszą się piłkarzyki, stół do tenisa, bilard  oraz cymbergaj.
      Zapraszamy do podejrzenia co dzieje się w szkolnych świetlicach.


      D. Chylińska
      Zespół do Spraw Promocji

     • EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

     • 10 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w grze miejskiej -WIELOKULTUROWY WĘGRÓW zorganizowanej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem "Połączeni dziedzictwem Piotra Artomiusza" .


      Agnieszka Zarzycka
      Agnieszka Krawczykowska
      Elżbieta Żołędowska
      Monika Doktorska

     • CZYTANIE NARODOWE 2022

     • „Jakiż to chłopiec piękny i młody?
      Jaka to obok dziewica?
      Brzegami sinej Świtezi wody
      Idą przy świetle księżyca…”
       („Świtezianka” A. Mickiewicz)

      CZYTANIE NARODOWE 2022
      ,,Ballady i romanse" Adama Mickiewicza


      2 września 2022 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w III edycji Powiatowego Czytania Narodowego, które  na Rynku Mariackim w Węgrowie zorganizowali uczniowie i nauczyciele z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicz w Węgrowie.


      Zespół do Spraw  Promocji
      Agnieszka Zarzycka

       

     • ŻYCZENIA

     • Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023 życzymy Uczniom owocnej pracy, zapału do nauki, wzajemnej życzliwości oraz wielu sukcesów… 
      Natomiast Nauczycielom życzymy wytrwałości i niesłabnącego zaangażowania w proces edukacyjny dzieci i młodzieży, a Rodzicom zadowolenia z osiągnięć swoich dzieci. 


      Zespół do Spraw Promocji

     • Początek roku szkolnego

     • „Witaj nam, szkoło radosna,
      grająca dzwonkiem co rano!
      Dzień dobry, szkoło wesoła.
      Lesie i łąko, dobranoc.”
      (Tadeusz Kubiak)


      1 września 2022 r.  rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/2023. Podczas uroczystości na hali  sportowej dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie klas pierwszych i czwartych wraz z rodzicami  spotkali   się z dyrekcją szkoły , wychowawcami  i przedstawicielami władz. Uczniowie  pozostałych klas rozpoczęli nowy rok szkolny od spotkania z wychowawcami w klasach. 
      Dyrektor Szkoły Krzysztof Litka powitał wszystkich przybyłych, przedstawił zasady funkcjonowania szkoły w nowym roku szkolnym oraz złożył uczniom, ich rodzicom i pracownikom naszej placówki życzenia wielu sukcesów, zadowolenia, wytrwałości, ciekawych doświadczeń oraz radosnych chwil spędzonych w jej murach. Do życzeń w swoich przemówieniach przyłączyli się zaproszeni goście; Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej Węgrowa pani Jolanta Roguska, Burmistrz Miasta Węgrowa Pan Paweł Marchela , probosz Parafii Rzymskokatolickiej po wezwaniem św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy ks. Kanonik Romuald Kosk.
      W imieniu uczniów głos zabrała Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Alicja Wojtyra, zaś Zofia Wasążnik  symbolicznym pierwszym dzwonkiem zaprosiła kolegów i koleżanki na spotkania z wychowawcami w klasach.  
      Powodzenia w nowym roku szkolnym !!!


      Samorząd Uczniowski
      Agnieszka Zarzycka

     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO TUŻ, TUŻ…

     • W najbliższy czwartek – 1 września nastąpi rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. W tym czasie, gdy uczniowie i nauczyciele korzystali z wakacyjnego wypoczynku, w szkole działo się wiele…
      W ramach ministerialnego projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – rozwijamy praktyczne i techniczne umiejętności uczniów, przygotowano pracownię kulinarną i pracownię techniczną. W trakcie urządzania jest pracownia audiowizualna. Ponadto zakupiono gogle do wirtualnej rzeczywistości. 
      Kolejna niespodzianka, to pięknie odnowiona stołówka szkolna i biblioteka, do której zakupiono nowe regały, a w niedługim czasie zostanie wzbogacony księgozbiór.  Do świetlic szkolnych również zakupiono nowe  gry i zabawki. 
      Cala szkoła jest pięknie posprzątana i udekorowana. Teren dookoła szkoły jest uporządkowany. Zdobią go rabaty kwiatowe oraz konstrukcje artystyczne wykonane prze firmę ADDIT. Firma ta jest również wykonawcą koszy na śmieci i stojaków na rowery znajdujących się przed szkołą. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
      Wiele trudu w dokonanie tych zmian włożyli pracownicy obsługi, kierownik administracyjna - p. Anna Redosz, kierownik świetlicy – p. Agnieszka Antońska, panie z biblioteki (p. Joanna Zawadzka i p. Bożena Sakowska), które „przerzuciły” setki kilogramów książek, a pomogła Im w tym p. Dorota Żebrowska. Zgodnie ze starym przysłowiem  PAŃSKIE OKO KONIA TUCZY - nad całością czuwał p. dyrektor Krzysztof Litka oraz panie wicedyrektorki: Grażyna Dragan i Agnieszka Kowalczyk.

      D. Chylińska
      Zespół do Spraw Promocji
      Foto; D. Chylińska, A. Redosz, J.Zawadzka

     • DOBRA PASSA WIKTORA

     • Mowa o Wiktorze Taborze – tegorocznym absolwencie naszej szkoły. 
      Miniony rok szkolny 2021 / 2022 należał do Wiktora.
      W ogólnopolskim konkursie „Tajemnice kapliczek i krzyży przydrożnych Polski wschodniej" zajął III miejsce.
      Uczeń otrzymał stypendium naukowe Burmistrza miasta Węgrowa. Należy dodać, że w ubiegłym roku szkolnym otrzymał stypendium sportowe.
      Jest stypendystą projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka”
      Projekt przeznaczony był dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących, którzy w roku 2021/2022 osiągnęli wybitne wyniki w nauce oraz w innych dziedzinach. 
      Za najlepsze wyniki w nauce ze średnią ocen 6,0 na świadectwie otrzymał tytuł absolwenta roku.  
      Kolejny sukces Wiktora to zdobycie największej liczby punktów w szkole - 296 (na 300 możliwych)  podczas Egzaminu Ósmoklasisty. Z tej okazji w dniu 23 VIII 2022r. razem z rodzicami został zaproszony do Urzędu Miasta, aby odebrać gratulacje, upominki oraz  nagrodę pieniężną. 
      Ukoronowaniem tych wszystkich sukcesów jest dostanie się do Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach. 
      Ze względu na zdobytą ilość punktów (za świadectwo, za świetnie zdany egzamin ósmoklasisty i inne osiągnięcia) Wiktor uplasował się na II miejscu w nowej szkole.
      GRATULUJEMY!!!


      D. Chylińska
      Zespół do Spraw Promocji

     • ZA ZASŁUGI DLA WĘGROWA

     • W ramach obchodów Dni Węgrowa, w dniu 7 sierpnia 2022 r. w Węgrowskim Ośrodku Kultury, odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej Węgrowa, podczas którego wręczono godności miejskie. Odznakę „Za zasługi dla Węgrowa” otrzymała pani Alicja Krzemińska, która w latach 1984 - 2001 pełniła funkcję Dyrektora naszej szkoły.
      Pani Alicja dała się poznać nie tylko jako świetna pani dyrektor, ale również jako bardzo dobra nauczycielka matematyki.
      Z inicjatywy p. Krzemińskiej w szkole powstały klasy sportowe i klasy integracyjne, które nadal funkcjonują.
      Podczas swojej pracy pani dyrektor nadzorowała budowę nowej siedziby szkoły.
      Brała udział w przenoszeniu szkoły z drewnianego budynku przy ul. Mickiewicza do nowoczesnej siedziby przy ul. Kościuszki. Przyczyniła się do zagospodarowania i wyposażenia kolejno powstających pawilonów.
      Była organizatorem nadania szkole imienia Jana Pawła II. Wydarzenie to odbyło się 18.05.2001 r.
      Pani Alicja Krzemińska wiele swojego wolnego czasu poświęciła działalności 
      społecznej. Była ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Węgrowie w Rodzinnym i Nieletnich oraz radną Rady Miejskiej Węgrowa. Obecnie jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Węgrowskiej.
      GRATULUJEMY ZASŁUŻONEGO WYRÓŻNIENIA


      D. Chylińska
      Zespół do Spraw Promocji
      foto: E. Giers

     • STYPENDYSTKA NELA

     • Kilkanaście dni temu Nela Zawadzka i wielu innych uczniów naszej szkoły otrzymali stypendia Burmistrza Miasta Węgrowa. 

      Oprócz tego Nela jest stypendystką Fundacji Center of Cooperative Phenomena oraz otrzymała tytuł Osobowość Roku w kategorii Kultura.

      Gratulujemy naszej Absolwentce i dziękujemy, że przez kilka lat, swoim śpiewem i grą na pianinie, uświetniała szkolne akademie i godnie reprezentowała naszą szkołę podczas uroczystości miejskich i nie tylko.

      Na Nelę zawsze można było liczyć!

      Przed młodą wokalistką kolejny etap życia. Życzymy, aby nie zabrakło Jej wiary we własne siły i możliwości.

      D. Chylińska
      Zespół do Spraw Promocji

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie
   • spwegrow@gmail.com
   • (+25) 792-30-97
   • 07 - 100 Węgrów ul. T. Kościuszki 16 Poland