• ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO TUŻ, TUŻ…

     • W najbliższy czwartek – 1 września nastąpi rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. W tym czasie, gdy uczniowie i nauczyciele korzystali z wakacyjnego wypoczynku, w szkole działo się wiele…
      W ramach ministerialnego projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – rozwijamy praktyczne i techniczne umiejętności uczniów, przygotowano pracownię kulinarną i pracownię techniczną. W trakcie urządzania jest pracownia audiowizualna. Ponadto zakupiono gogle do wirtualnej rzeczywistości. 
      Kolejna niespodzianka, to pięknie odnowiona stołówka szkolna i biblioteka, do której zakupiono nowe regały, a w niedługim czasie zostanie wzbogacony księgozbiór.  Do świetlic szkolnych również zakupiono nowe  gry i zabawki. 
      Cala szkoła jest pięknie posprzątana i udekorowana. Teren dookoła szkoły jest uporządkowany. Zdobią go rabaty kwiatowe oraz konstrukcje artystyczne wykonane prze firmę ADDIT. Firma ta jest również wykonawcą koszy na śmieci i stojaków na rowery znajdujących się przed szkołą. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
      Wiele trudu w dokonanie tych zmian włożyli pracownicy obsługi, kierownik administracyjna - p. Anna Redosz, kierownik świetlicy – p. Agnieszka Antońska, panie z biblioteki (p. Joanna Zawadzka i p. Bożena Sakowska), które „przerzuciły” setki kilogramów książek, a pomogła Im w tym p. Dorota Żebrowska. Zgodnie ze starym przysłowiem  PAŃSKIE OKO KONIA TUCZY - nad całością czuwał p. dyrektor Krzysztof Litka oraz panie wicedyrektorki: Grażyna Dragan i Agnieszka Kowalczyk.

      D. Chylińska
      Zespół do Spraw Promocji
      Foto; D. Chylińska, A. Redosz, J.Zawadzka

     • DOBRA PASSA WIKTORA

     • Mowa o Wiktorze Taborze – tegorocznym absolwencie naszej szkoły. 
      Miniony rok szkolny 2021 / 2022 należał do Wiktora.
      W ogólnopolskim konkursie „Tajemnice kapliczek i krzyży przydrożnych Polski wschodniej" zajął III miejsce.
      Uczeń otrzymał stypendium naukowe Burmistrza miasta Węgrowa. Należy dodać, że w ubiegłym roku szkolnym otrzymał stypendium sportowe.
      Jest stypendystą projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka”
      Projekt przeznaczony był dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących, którzy w roku 2021/2022 osiągnęli wybitne wyniki w nauce oraz w innych dziedzinach. 
      Za najlepsze wyniki w nauce ze średnią ocen 6,0 na świadectwie otrzymał tytuł absolwenta roku.  
      Kolejny sukces Wiktora to zdobycie największej liczby punktów w szkole - 296 (na 300 możliwych)  podczas Egzaminu Ósmoklasisty. Z tej okazji w dniu 23 VIII 2022r. razem z rodzicami został zaproszony do Urzędu Miasta, aby odebrać gratulacje, upominki oraz  nagrodę pieniężną. 
      Ukoronowaniem tych wszystkich sukcesów jest dostanie się do Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach. 
      Ze względu na zdobytą ilość punktów (za świadectwo, za świetnie zdany egzamin ósmoklasisty i inne osiągnięcia) Wiktor uplasował się na II miejscu w nowej szkole.
      GRATULUJEMY!!!


      D. Chylińska
      Zespół do Spraw Promocji

     • ZA ZASŁUGI DLA WĘGROWA

     • W ramach obchodów Dni Węgrowa, w dniu 7 sierpnia 2022 r. w Węgrowskim Ośrodku Kultury, odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej Węgrowa, podczas którego wręczono godności miejskie. Odznakę „Za zasługi dla Węgrowa” otrzymała pani Alicja Krzemińska, która w latach 1984 - 2001 pełniła funkcję Dyrektora naszej szkoły.
      Pani Alicja dała się poznać nie tylko jako świetna pani dyrektor, ale również jako bardzo dobra nauczycielka matematyki.
      Z inicjatywy p. Krzemińskiej w szkole powstały klasy sportowe i klasy integracyjne, które nadal funkcjonują.
      Podczas swojej pracy pani dyrektor nadzorowała budowę nowej siedziby szkoły.
      Brała udział w przenoszeniu szkoły z drewnianego budynku przy ul. Mickiewicza do nowoczesnej siedziby przy ul. Kościuszki. Przyczyniła się do zagospodarowania i wyposażenia kolejno powstających pawilonów.
      Była organizatorem nadania szkole imienia Jana Pawła II. Wydarzenie to odbyło się 18.05.2001 r.
      Pani Alicja Krzemińska wiele swojego wolnego czasu poświęciła działalności 
      społecznej. Była ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Węgrowie w Rodzinnym i Nieletnich oraz radną Rady Miejskiej Węgrowa. Obecnie jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Węgrowskiej.
      GRATULUJEMY ZASŁUŻONEGO WYRÓŻNIENIA


      D. Chylińska
      Zespół do Spraw Promocji
      foto: E. Giers

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie
    • spwegrow@gmail.com
    • (+25) 792-30-97
    • 07 - 100 Węgrów ul. T. Kościuszki 16 Poland